Tophockey

Dames 1, tot nu toe

Nieuws afbeelding 6-1-2014

Dit seizoen zijn we gestart met Janco Duvekot als coach en als assistent Henk Heemskerk. Daarnaast is ook het team zelf van samenstelling veranderd, en met veel nieuwe en jonge speelsters aangesterkt.
Na vorig jaar gedegradeerd te zijn, was het dit jaar extra belangrijk om met de hele groep een duidelijk en haalbaar doel te stellen. We hebben ervoor gekozen om dit jaar te gaan voor ‘handhaven in de tweede klasse’, het liefst wel bovenin de middenmoot. Dit omdat we nog een jong en nieuw team zijn, nog op elkaar moesten ingespeeld raken. Het doel is om zo een sterk team op te bouwen, om volgend jaar wellicht wél weer terug te promoveren! Nu de eerste seizoenshelft voorbij is, blijkt dit zo makkelijk nog niet, Dames 1 staat op dit moment 9e in de tweede klasse. Wel is er zowel qua spel als qua behaalde punten een duidelijk stijgende lijn te zien. In de winterstop wordt er gezaalhockeyd en vanaf februari beginnen we weer met de veldvoorbereiding. We zien de tweede seizoenshelft dan ook met veel spanning en zin tegemoet, en gaan ervoor zorgen dat we toch nog boven aan die middenmoot eindigen!

Sponsoren