Geschiedenis

Een korte historie van de DSHC

Aan het eind van de vorige eeuw kwam het hockeyspelletje vanuit Engeland naar Nederland overwaaien. Vlak nadat clubs in Amsterdam en Bloemendaal waren opgericht zag op 24 oktober 1898 de Delftsche Studenten Hockey en Bandy Club het levenslicht. Als derde club van Nederland was de DSH&BC betrokken bij de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond in hetzelfde jaar.

Reeds in 1922 voorzag men dat het verschijnsel IJstijd een zeldzaamheid zou worden. De toevoeging Bandy – een spel gespeeld op ijs dat een combinatie tussen voetbal en hockey – werd geschrapt en sinds 20 november 1922 wordt er gesproken van de Delftsche Studenten Hockey Club.


In de Tweede Wereldoorlog was het voor Joodse studenten niet meer toegestaan colleges te volgen, geen lid meer te zijn van een studentenvereniging en daarmee was het ook verboden voor Joodse studenten te hockeyen bij de DSHC. De DSHC besloot zich als eerste van de studentenverenigingen op te heffen. Dit goede voorbeeld werd later door vele verenigingen gevolgd. Na de oorlog werd de DSHC direct heropgericht.

De DSHC heeft voordat het Sportcentrum van de Technische Hogeschool in 1959 een feit was rondgezworven. Enkele voormalige thuishavens waren het hockeyveld bij Togo, de velden bij de Roggewoning (tegenwoordig bespeeld door HGC), het DHC veld en het huidige complex van Ring Pass waar vroeger DSHC en Hudito speelden.

Dat de DSHC nog immer voorop liep wordt bewezen door het landskampioenschap van het eerste heren team op 18 mei 1958. Ondanks het feit dat het Delftsch Studenten Corps nog immer ongemengd was werden er rond het 75 jarig bestaan van de club ook damesleden toegelaten. Iets wat nu vanzelfsprekend is, maar toen voor de nodige ophef zorgde.

Kampioenen 1958


Met de opkomst van het kunstgras is ook de eerste weg ingeslagen die moest leiden naar een professionele organisatie en begeleiding van de hoogste teams van de DSHC. Op 9 mei 1985 werd de stichting Tophockey Delftsche Studenten opgericht. De Stichting heeft als doel de behartiging van de belangen van het tophockey binnen DSHC en de belangen van de DSHC in het algemeen. De oprichting was nodig omdat er behoefte bestond aan een rechtspersoon naast de DSHC zelf in de onderhandelingen met Hudito. Deze onderhandelingen leidden ertoe dat er een intentieverklaring werd getekend door beide clubs. In het kort hield dit in dat de eerste teams op het kunstgrasveld van Hudito konden trainen en spelen. Tegelijkertijd werden met het Sportcentrum en het College van Bestuur van de toenmalige TH onderhandelingen gestart om de aanleg van een kunstgrasveld op het Sportcentrum te bespoedigen. Toen eind jaren 80 dit veld werd aangelegd was het niet meer nodig de velden van Hudito te gebruiken.

In die tijd werd ook een eerste poging gedaan om, door middel van sponsoring, voor de eerste teams meer geld bij elkaar te krijgen. Dit was nodig om mee te gaan met de ingezette professionalisering binnen het Nederlandse tophockey.

In 1984 is de Vereniging Oud Leden DSHC opgericht. De VOL-DSHC fungeert als adviesorgaan voor het bestuur van de DSHC. Ook zorgt zij af en toe voor financiele steun.

Gesteund door de Stichting Tophockey, sponsors en de VOL-DSHC werden de resultaten voor zowel Dames als Heren 1 geleidelijk aan beter. In 1996 heeft dit geleid tot een dubbel kampioenschap met voor beide teams en promotie naar de Overgangsklasse. De dames hebben in 2001, een stapje terug gedaan. Na een jaartje zelfs in de 2e klasse gehockeyd te hebben staat Dames 1 met volle gedrevenheid weer terug in de 1eklasse. Heren 1 speelt ook in de 1e klasse en vecht met een jong team om hier mee te kunnen draaien. De DSHC wil met een uitgebreid sponsorplan en beleidsplan verder professionaliseren om ook in de toekomst tophockey te blijven beoefenen bij de beste en mooiste studentenhockeyclub van Nederland.

Meer DSHC historie kunt u vinden op http://www.historie-dshc.nl

 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.